ADHD Behandling

 

– et tilbud til myndigheder der ønsker at hjælper ADHD ramte borgere

Er du ansat i kommune, jobcenter eller kriminalforsorg? Møder du ADHD ramte i din arbejdsdag, som du skal hjælpe videre? Er du usikker på, hvordan du bedst støtter dem i at håndtere familie, penge, planer og aftaler eller styre impulser? At begå sig og tilpasse sig jobmarkedet

 

Lad mig hjælpe dig!

Som certificeret  ADHD coach og Life coach tilbyder jeg ADHD behandling til personer med diagnosen ADHD, der står i langvarig arbejdsløshed, kriminalitet eller familieproblemer.

ADHD behandling hjælper borgeren til en hverdag med fokus på at nå egne mål og opfylde samfundets krav om tilpasning.

ADHD behandling er yderst effektiv – det dokumenterer undersøgelser klart. Samtidig gør behandlingen det betydeligt lettere for dig som ansat støtteperson at hjælpe til en frisk start.

Kontakt mig for et tilbud.

Læs mere om:

– ADHD behandling af ledige.

– ADHD behandling til personer med familieproblemer.

– ADHD behandling til personer, der vil ud af kriminalitet.


Sådan foregår ADHD behandling

Som ADHD coach tager jeg udgangspunkt i, hvor borgeren står her og nu. Sammen med borgeren undersøger jeg, hvordan der kan sættes en stopper for kriminalitet, arbejdsløshed eller problemer i familien.

Med fokus på det øjeblikkelige behov iværksætter jeg en behandlingsplan.

Allerede ved første møde aftaler vi et mål for ADHD-behandlingen. Sammen vælger vi en opgave, som borgeren kan løse.

Opgavens formål er, at borgeren kommer sit mål ét skridt nærmere. Ved de følgende møder coacher jeg den ADHD-ramte til at tage ét skridt til . og endnu et, indtil målet er nået.

Som ADHD-coach hjælper jeg med at vælge den rette udfordring – men målet skal være borgerens eget.

Jeg inddrager gerne andre fagfolk i ADHD-behandlingen. Selv har jeg et bredt fagligt netværk af læger, psykiatere og coaches. Jeg samarbejder meget gerne med de ansatte fagfolk på din arbejdsplads.
Du finder min konsultation i København på Virumgade 7-9, 2830 Virum. Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre mere om ADHD coaching.

 


ADHD behandling skaber store forandringer

Uden nødvendig støtte og viden om ADHD kan der opstå vanskeligheder med at beherske impulser, strukturere tid og forfølge personlige mål.

Med ADHD behandling – ofte i et nært samarbejde mellem flere fagfolk – skabes der overraskende hurtigt store forvandlinger i den ADHD-ramtes liv.

Det handler om at få hverdagen til at fungere. Det handler om at få styr på sine forventninger – om at sætte sig realistiske mål og nå dem.

Kontakt mig for et tilbud på ADHD behandling.

 


ADHD behandling løser familieproblemer

Jeg tilbyder ADHD- behandling til familier, der står med udfordringer i hverdagen, fordi en eller flere i familien har ADHD.

ADHD behandling er en hjælp, når der opstår stress, konflikter eller opbrud i familien på grund af ADHD.

Jeg coacher familiens voksne til at skabe en bedre hverdag med ro og plads til udvikling for alle i familien. Støtte til små forandringer i hverdagen kan betyde store forbedringer af familiens trivsel.

 

Jeg tilbyder:

  • Rådgivning til ADHD-ramte forældre, der vil strukturere deres hverdag, så de oplever flere successer – og får bedre tid til børnene
  • Forældretræning til familier med ADHD-ramte børn. Træningen støtter de voksne i at give deres børn en harmonisk og ustresset hverdag – til glæde for hele familien.

Kontakt mig for et tilbud på ADHD behandling til familier.

 

ADHD Behandling – en vej ud af ledighed

ADHD behandling baner vej til arbejdsmarkedet for ledige.

Hvis man som ADHD ramt ikke ved, hvordan man skal passe på sig selv, risikerer man stress og selvværdstab – i værste fald depression. Uden selvværd er det meget svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet – og presset om jobsøgning fra A-kasse eller jobcenter gør ikke situationen nemmere.

ADHD behandlingen styrker borgerens evne til at strukturere sin tid, lægge planer og nå sine mål.

Kontakt mig for et tilbud om ADHD behandling til ledige.

 

ADHD Behandling til et liv uden kriminalitet

ADHD behandling kan hjælpe personer, der ønsker at komme ud af kriminalitet, og som har en ADHD diagnose.

Undersøgelser viser, at helt op til 30-40% af de indsatte i fængslerne har ADHD.  Med den rette indsats mellem fagfolk kan tidligere fiaskoer vendes til et liv med nye successer og ny selvbevidsthed.

Når først den ramte forstår, hvordan ADHD har sat sit præg på fortidens beslutninger, er vejen banet for en fremtid med nye mål og ny selvbevidsthed.

Som ADHD coach kan jeg guide borgere, der vil ud af kriminalitet, til at forstå sig selv bedre – og dermed tage meget bedre beslutninger.

Jeg tilbyder coachingforløb inden for fængslets mure eller uden for – gerne i samarbejde med fængslets egne fagfolk.

Kontakt mig for et tilbud på ADHD behandling til personer, der vil ud af kriminalitet.

Læs her hvad tidligere klienter udtaler om ADHD coaching.

Vil du vide hvem ADHD coach Peter Friedberg er? Læs mere her.

27/05/2012, Peter Friedberg